Kinderergotherapie

Ergotherapie bij kinderen is gericht op het vergroten van de mogelijkheden waardoor het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.


De problemen die de ergotherapeut behandelt zijn:
  • Fijn motorische vaardigheden: schrijven, schrijfvoorwaarden, knippen, kleuren, ontwikkelen voorkeurshand, samenwerken met 2 handen.
  • Sensomotoriek: bewegen, tast/aanraken, aandacht voor activiteit, alertheid.
  • Ruimtelijke oriëntatie: links/rechts, puzzelen, bouwen, lichaamsplan, lichaamsbesef.
  • Zelfredzaamheid: aan- en uitkleden, hanteren bestek, veters strikken, verplaatsen.
  • Handelen: aanleren van vaardigheden, plannen en organiseren van activiteiten, zelfstandig uitvoeren van opdrachten, automatiseren van vaardigheden.

Behandeling kan dan gericht zijn op:
  • Het stimuleren van de (fijn)motorische ontwikkeling.
  • Het normaliseren van de sensomotorische prikkelverwerking.
  • Het leren of anders aanleren van praktische vaardigheden.
  • Het stimuleren van de spelontwikkeling.
  • Advisering en begeleiding bij aanvraag van hulpmiddelen of voorzieningen op velerlei gebied (ook schoolmeubilair).


De behandeling vindt plaats in goed overleg met de ouders, school en zonodig andere behandelaars.

 

Kinderergotherapie wordt gegeven door Ergotherapie Tholen en Ergotherapie Terneuzen.