Indicaties voor verwijzing

Ergotherapie is niet zozeer diagnosegebonden. Reden voor verwijzing is een vraag naar een handelingsadvies/training van de cliënt. Hierbij kijken wij naar de gevolgen van de aandoening op deze handeling, maar ook naar de context waarin de handeling wordt uitgevoerd en naar de werkwijze van de cliënt.

Om u een indruk te geven per diagnose wat de invalshoeken kunnen zijn van advies en behandeling, is onderstaand schema opgesteld.

Kinderen:
  Problemen met:
 • Houding (lig-zit).
 • Fijne motoriek.
 • Peuter/kleuter/schoolse vaardigheden.
 • ADL activiteiten.
 • Ruimtelijke oriëntatie.
 • Sensomotoriek.
 • Aanvragen voorzieningen.
Neurologische aandoeningen:
 • NAH
 • CVA
 • M. Parkinson
 • MS/ALS
 • Perifeer zenuwletsel
 • Observatie, training en advies ADL.
 • Observatie en advies rondom neuropsychologische stoornissen.
 • Advies hulpmiddelen en aanpassingen (ADL, zithouding, woning, werkplek, hobby).
 • Advies en training van transfers en verplaatsen.
 • Functionele arm/hand training.
 • Advisering en instructie aan mantelzorgers en/of professionele zorg.
 • Advisering belasting/belastbaarheid.
 • Advisering rondom dagbesteding.
Cognitieve problematiek:
 • Na CVA, NAH
 • Als gevolg van Alzheimer, dementie
 • Observatie, training en advies ADL.
 • Observatie neuropsychologische stoornissen.
 • Advies hulpmiddelen (externe compensatie bv gebruik pictogrammen, taakschema's e.d.).
 • Advisering omtrent zinvolle dagbesteding.
 • Advisering en instructie aan mantelzorg en/of professionele zorg.
Orthopedische en reumatische aandoeningen:
 • Artrose
 • Osteoporose
 • R.A./Bechterew en andere reumatische aandoeningen
 • Amputaties
 • Arm/hand letsel
 • Observatie, training en advies ADL.
 • Advies en oefening gewrichtsbeschermende principes tijdens uitvoer activiteiten.
 • Advies hulpmiddelen en aanpassingen (ADL, zithouding, woning, werkplek, hobby).
 • Advies en training van transfers en verplaatsen.
 • Advisering en instructie aan mantelzorg en/of professionele zorg.
 • Advisering belasting/belastbaarheid.
Hart/longaandoeningen:
 • Longemfyseem
 • COPD
 • Hartfalen
 • Advisering belasting/belastbaarheid.
 • Observatie, training en advies ADL.
 • Advies hulpmiddelen en aanpassingen (ADL, zithouding, woning, werkplek, hobby).
 • Advisering en instructie aan mantelzorg en/of professionele zorg.
Decubitus:
 
 • Advisering zit/lighoudingen.
 • Advies, aanvraag en instructie AD-materialen.
Maligniteiten / palliatieve zorg:
 
 • Advisering belasting/belastbaarheid.
 • Advisering verzorging (belastbaarheid mantelzorg).
 • Advisering zit/lighouding (in het kader van comfort en decubituspreventie).

© 2012 Ergotherapie Zeeland