Informatie voor verwijzers

Klik op de link van de juiste praktijk om het verwijsformulier te downloaden:
De Bevelanden ('Ergotrack')
Walcheren ('De Praktijk')
Terneuzen ('Ergotherapie Terneuzen')
Tholen ('Ergotherapie Tholen')


Mensen met lichamelijke of geestelijke klachten kunnen in hun dagelijkse leven allerlei praktische problemen ondervinden op de gebieden zelfverzorging, productiviteit (school en werk) en ontspanning. Hierbij richt de ergotherapeut zich niet op de ziekte of aandoening maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. 


Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die, ten gevolge van een ziekte, trauma, overontwikeling, onderontwikkeling, vertraagde ontwikkeling of handicap zijn gewone dagelijkse handelingen niet (meer) naar wens kan uitvoeren. De ergotherapeut helpt deze mensen om (weer) zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor de hulpvrager belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. 

Op basis van de onderzochte mogelijkheden (tests, observaties, gesprekken) en eigen inbreng van de hulpvrager en zijn omgeving (school, mantelzorger, thuiszorg, werkgever) stelt de ergotherapeut een behandelplan op om te bewerkstelligen dat de hulpvrager de alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier kan verrichten. Denk aan het dichtknopen van een jas, boodschappen doen, bereiden van een warme maaltijd, een douche nemen, schrijven, tuinieren, een spelletje doen: allemaal activiteiten die de ergotherapeut met de hulpvrager traint, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving (thuis, op school, op het werk, op de vereniging). 

Sinds 2012 kent ook de ergotherapie directe toegankelijkheid. Alleen de verzekeraars CZ, Delta Lloyd en Ohra verlangen een verwijzing van een arts. 

In de praktijk is gebleken dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie bij mensen thuis. Ergotherapie draagt bij aan de zelfstandigheid van mensen. Bij (vroegtijdige) inschakeling van de ergotherapeut kan zelfs opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstellingen worden voorkomen of uitgesteld. Tevens worden hulpverleners, werkzaam in wijkverpleging, gezinszorg en mantelzorg in hun taak verlicht. 

Bron: Resultaat onderzoek SWOKA (1999): ‘Ergotherapie bespaart veel dure zorg’