Wat is ergotherapie?

Omdat u door een beroerte moeilijk kunt lopen. Of omdat u uw werk niet meer kunt volhouden. Of omdat uw ouders verschijnselen van dementie vertonen. Of omdat uw kind zich anders ontwikkelt. Of omdat u regelmatig valt, waardoor u niet meer zelfstandig kan wonen. Of... 


Ergotherapie richt zich vooral op uw dagelijks handelen. Wanneer activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, voor u plotseling of geleidelijk lastig zijn geworden. Of veel inspanningen kosten. Zoals bij het aankleden, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby's. 

Ergotherapie biedt advies en training gericht op zelfstandigheid. Ergotherapie gaat in op uw vraag, in uw persoonlijke situatie. Ergotherapie wordt daarom ook vaak in de thuissituatie, op het werk of op school gegeven. De ergotherapeut is een specialist in handelen.

Ergotherapie:
  • Is cliëntgecentreerd (client-centered).
  • Is op handelen gericht (occupation-based).
  • is in de context gesitueerd (context-based).
  • is evidence-based.
De ergotherapeut brengt uw mogelijkheden en beperkingen in kaart, zij gaat met u aan de slag met als doel dat u leert hoe u zelfstandiger, veiliger of met minder belasting of pijn kan handelen. Zij informeert u en bespreekt met u welke u keuzes u kunt maken 

Een ergotherapie behandeling heeft vier elementen:
  • Opnieuw leren handelen.
  • Anders leren handelen.
  • Adviseren over hulpmiddelen.
  • Helpen bij het aanvragen van hulpmiddelen.