Even voorstellen

Ton de Craene, ergotherapeut en sinds 1984 werkzaam in verschillende revalidatiecentra, waarbij ruime ervaring werd opgedaan in het behandelen van jongeren en volwassenen met uiteenlopende diagnoses, startte in 1998 Ergo Track, een praktijk voor ergotherapie, in samenwerking met de Stichting Revalidatie Geneeskunde Zeeland. 

Advies, indicatie en selectie van zorgvoorzieningen en arbeidshulpmiddelen kregen speciale aandacht na het volgen van de opleiding tot arbeidsdeskundige. In dit kader vinden werkzaamheden plaats voor verschillende gemeentes, advocatenkantoren en als extern deskundige bij de rechtbank in Den Haag en de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. 

Ergo Track beoogt het aanbieden van algemene en specialistische ergotherapeutische zorg in de eerste lijn: bij cliënten thuis of op de werkplek. Door samenwerking met verschillende personen en instellingen worden onder andere de volgende diensten aangeboden:
  • Belasting-belastbaarheidsanalyse.
  • Instructie en aanleren van ergonomische principes in het dagelijks leven.
  • Cognitieve training en toepassing van denk- en handelingsstrategieën.
  • Advies en instructie bij zit- en ligproblematiek.
  • Valpreventie.
  • Training en advies bij handletsel en handfunctieproblematiek.
  • Advies en selectie van aanpassingen en voorzieningen en begeleiding bij verschillende aanvraagprocedures.
  • Werkplekonderzoek en functionele capaciteitsevaluatie.
  • Verzorgen van trainingen en lesdagen zoals rolstoel- en elektrische scootertraining, til- en transfertraining

Ergo Track is gehuisvest in Paramedisch Centrum Goes: 
Paramedisch Centrum Goes
Graaf Adolfstraat 37
4461 TD Goes
www.pmcgoes.nl
+316-54342928


Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, neemt u dan contact met mij op. 

Vriendelijke groeten, 

Ton de Craene