Welkom bij de Coöperatieve Ergotherapie Zeeland U.A.!

Doel en missie van de Coöperatieve Ergotherapie Zeeland U.A.:


De coöperatieve Ergotherapie Zeeland U.A. streeft ernaar om binnen de Provincie Zeeland de ergotherapeutische zorgverlening in de eerste lijn op een zo hoog mogelijk niveau te continueren en uit te breiden. 
Wij willen eenheid bereiken in de werkwijze van onze vrijgevestigde eerstelijns praktijken en daarbij gebruik maken van elkaars expertise. 

Door gezamenlijk naar buiten te treden willen wij op regionaal niveau een partner zijn voor zorgverzekeraars, zorggroepen, WMO en andere partijen binnen de Zeeuwse gezondheidszorg. 
Het doel hiervan is onze zorg optimaal af te stemmen op ontwikkelingen in de gezndheidszorg en bij onze doelgroep. 

De Coöperatieve Ergotherapie Zeeland U.A. staat voor:

  • clientgecentreerde zorg
  • is op handelen gericht
  • is in de context gesitueerd
  • is evidence based

De Coöperatieve Ergotherapie Zeeland U.A. levert optimale integrale zorg aan de clienten en hun omgeving:

  • kwalitatief en hoogstaand
  • efficient
  • effectief
  • kostenbesparend

Wie zijn wij?

Wij zijn vier enthousiaste ergotherapeuten die hun vrijgevestigde praktijk voor ergotherapie in Zeeland gemeen hebben. We werken allen reeds enige tijd vanuit een intramurale setting maar vinden dat ergotherapie juist thuis hoort in de eerste lijn, bij de clienten thuis dus. Vanuit onze praktijken willen wij snel en efficient op uw vraag in kunnen spelen en kunnen reageren op ontwikkelingen in de zorg. 

Het beleid van de overheid is erop gericht dat mensen met beperkingen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ergotherapie past in dit beleid. Wij willen met onze praktijken goed bereikbaar zijn in die eerste lijn, natuurlijk voor onze clienten, maar ook voor huisartsen, specialisten en andere hulpverleners. 

Wij hebben ieder onze eigen praktijk, ieder in een ander deel van Zeeland. Door samenwerking met elkaar kunnen we ons aanbod verbreden en van elkaars deskundigheden gebruik maken, om u zo een goede kwaliteit van ergotherapie te bieden. 

Wij zijn gecontracteerde ergotherapeut bij de diverse zorgverzekeraars en hebben overeenkomsten met andere zorgaanbieders. 

Liesbeth Izeboud (voorzitter),
Ton de Craene (secretaris),
Elvira Eerland (penningmeester),
Chantal Uytdehaag (lid).